ul. Budowlanych 5 | 64-100 Leszno biuro@fundacjadelhan.pl 781 015 015

~ Kilka słów o nas ~

Fundacja została powołana w celu prowadzenia wszechstronnej działalności w zakresie rozwoju dzieci, ochrony zdrowia oraz ratowania życia dzieci, w tym wspierania i prowadzenia inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym oraz charytatywnym, udzielania pomocy osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej.

Sprawdź statut naszej fundacji