ul. Budowlanych 5 | 64-100 Leszno biuro@fundacjadelhan.pl 781 025 025

~ Kilka słów o nas ~

Misją Fundacji DELHAN jest nieść wsparcie i pomoc dzieciom, które tego potrzebują na każdej płaszczyźnie życia. 

Fundacja została powołana w celu prowadzenia wszechstronnej działalności w zakresie rozwoju dzieci, ochrony zdrowia oraz ratowania im życia.  Organizujemy inicjatywy o charakterze edukacyjnym, profilaktycznym oraz zdrowotnym. Udzielamy pomocy osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej.

Sprawdź statut naszej fundacji